Jak uwzględnić środowisko w ekonomii?

Przeczytaj więcej
  • POLFOREX 2008-2011

    Celem projektu POLFOREX, realizowanego jako Grant EOG i Mechanizmu Norweskiego we współpracy z partnerami... więcej

  • NEEDS 2004-2008

    Celem projektu było dokonanie wyceny pełnych kosztów i korzyści, łącznie z efektami zewnętrznymi,... więcej

  • EXIOPOL 2007-2010

    Sektor energetyki jest jednym z największych emitentów zanieczyszczeń powietrza takich jak SOX, NOX i CO2.... więcej

zobacz wszystkie