Jak uwzględnić środowisko w ekonomii?

Przeczytaj więcej
  • CASES 2006-2008

    Celem jest oszacowanie szczegółowych, obecnych i przyszłych kosztów (zewnętrznych i wewnętrznych)... więcej

  • POLFOREX 2008-2011

    Celem projektu POLFOREX, realizowanego jako Grant EOG i Mechanizmu Norweskiego we współpracy z partnerami... więcej

  • NEEDS 2004-2008

    Celem projektu było dokonanie wyceny pełnych kosztów i korzyści, łącznie z efektami zewnętrznymi,... więcej

zobacz wszystkie