Jak uwzględnić środowisko w ekonomii?

Przeczytaj więcej
  • METHODEX 2004-2007

    Projekt miał na celu udoskonalenie i rozwinięcie najlepszych praktyk wyceny kosztów zewnętrznych,... więcej

  • NEEDS 2004-2008

    Celem projektu było dokonanie wyceny pełnych kosztów i korzyści, łącznie z efektami zewnętrznymi,... więcej

  • EXIOPOL 2007-2010

    Sektor energetyki jest jednym z największych emitentów zanieczyszczeń powietrza takich jak SOX, NOX i CO2.... więcej

zobacz wszystkie