Jak uwzględnić środowisko w ekonomii?

Przeczytaj więcej
  • NEEDS 2004-2008

    Celem projektu było dokonanie wyceny pełnych kosztów i korzyści, łącznie z efektami zewnętrznymi,... więcej

  • CASES 2006-2008

    Celem jest oszacowanie szczegółowych, obecnych i przyszłych kosztów (zewnętrznych i wewnętrznych)... więcej

  • EXIOPOL 2007-2010

    Sektor energetyki jest jednym z największych emitentów zanieczyszczeń powietrza takich jak SOX, NOX i CO2.... więcej

zobacz wszystkie