Projekty krajowe

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w ramach międzynarodowych, krajowych jak i własnych projektów badawczych.

{module [menu2] projekty}
  • "Projekt Odra" - ocena kosztów o korzyści społecznych użeglownienia Odry (budowa stopnia wodnego Malczyce) - na zlecenie WWF, 2007
  • "Living Rivers" - ocena kosztów i korzyści uregulowania dolnego biegu Wisły (budowa zapory w Nieszawie, modernizacja zapory we Włocławku) - na zlecenie WWF, 2001
  • "Leśne kompleksy promocyjne" - analiza konfliktów społecznych i ekonomicznych, powstających z powodu funkcjonowania leśnych kompleksów promocyjnych - na zlecenie Instytutu Badawczego Leśnictwa, 1999-2002
  • "Ojcowski Park Narodowy" - badania konfliktu pomiędzy Dyrekcją Ojcowskiego Parku  Narodowego a aspiracjami ekonomicznymi mieszkańców otuliny (obszaru otaczającego park) - na zlecenie Dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego, 1996
  • "Analiza ekonomiczno-ekologiczna gmin otaczających Białowieski Park Narodowy" -  próba analizy rozwiązania konfliktów pomiędzy działaczami na rzecz ochrony przyrody a służbami lasów państwowych i prywatnymi osobami, protestującymi przeciwko planowanemu rozszerzeniu obszaru parku - 1996
  • "Program re introdukcji rysia w Kampinoskim Parku Narodowym" – ocena skutków społecznych, ekonomicznych i ekologicznych przedsięwzięcia – na zlecenie Dyrekcji Kampinowskiego Parku Narodowego,1995
  • "Projekt Mazurskiego Parku Narodowego w gminie Piecki" - ocena ograniczeń i strat  gospodarczych, a także możliwości rozwojowych i planowanego zwiększenia zatrudnienia, związane z lokalizacją parku w gminie Piecki - 1994
  • "Projekt odtworzenia stada foki szarej (Halichoerus grypus) w Morzu Bałtyckim" – analiza planu budowy fokarium na Półwyspie Helskim, skąd wyhodowane osobniki mogłyby być potem wprowadzone do swego naturalnego środowiska; ocena lokalnych kosztów i korzyści projektu oraz kosztów finansowych samej inwestycji – 1994