Pełna lista publikacji

 • Meyerhoff, J. Bartczak A. i Liebe, U. (2012). "Protester or non-protester: a binary state? On the use (and non-use) of latent class models to analyse protesting in economic valuation." Australian Journal of Agricultural and Resource Economics
 • Bartczak A., J. Englin i Pang A. (2012). "When are Forest Visits Valued the Most? An Analysis of the Seasonal Demand for Forest Recreation in Poland." Environmental and Resource Economics 52 (2): 249-264
 • Desaigues, B., Ami, D., Bartczak, A., Braun-Kohlová, M., Chilton, S., Czajkowski, M., Farreras, V., Hunt, A., Hutchison, M., Jeanrenaud, C., Kaderjak, P., Máca, V., Markiewicz, O., Markowska, A., Metcalf, H., Navrud, S., Seested Nielsen, J., Ortiz, R., Pellegrini, S., Rabl, A., Riera, P., Scasny, M., Stoeckel, M-E, Szántó, R., Urban, J. (2011). "Economic Valuation of Air Pollution Mortality: A 9-Country Contingent Valuation Survey of Value of a Life Year (VOLY)." Ecological Indicators. 11: 902–910
 • Hanley, N., M. Czajkowski, R. Hanley-Nickolls i S. Redpath. (2010), "Economic Values of Species Management Options in Human-Wildlife Conflicts: Hen Harriers in Scotland" Ecological Economics 70(1):107-113.
 • Czajkowski, M. i M. Ščasný. (2010), "Study on Benefit Transfer in an International Setting. How to Improve Welfare Estimates in the Case of the Countries' Income Heterogeneity?" Ecological Economics 69(12):2409-2416.
 • Markowska, A. (2010), "Why the EU Could and Should Adopt Higher Greenhouse Gas Reduction Targets" CE Delft.
 • Markowska, A. (2010), "Shadow Prices Handbook. Valuation and Weighting of Emissions and Environmental Impacts" CE Delft.
 • Żylicz, T. (2010), "Czy Studentów Ekonomii Należy Uczyć o Trwałym Rozwoju?" w: Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Zarys Problemów Badawczych i Dydaktyki, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, 84-94.
 • Bartczak, A., A. Kopańska i J. Rączka. (2009), "Residential Water Demand in a Transition Economy: Evidence from Poland" Water Science and Technology: Water Supply 9(5):509-516.
 • Czajkowski, M., M. Buszko-Briggs i N. Hanley. (2009), "Valuing Changes in Forest Biodiversity" Ecological Economics 68(12):2910–2917.
 • Czajkowski, M. i N. Hanley. (2009), "Using Labels to Investigate Scope Effects in Stated Preference Method" Environmental and Resource Economics 44(4):521-535.
 • Czajkowski, M., D. Panecka i T. Żylicz. (2009), "Analiza i ocena wykorzystania środków z funduszy ekologicznych na podstawie programów pomocy publicznej na ochronę środowiska", na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Uniwersytet Warszawski.
 • Czajkowski, M. i T. Żylicz. (2009), "W Jakim Stopniu Wspierać Produkcję Energii ze Źródeł Geotermalnych? Teoria i Praktyka w Polsce" Rynek Energii 1(3):23-38.
 • Giergiczny, M. (2009), "Rekreacyjna Wartość Białowieskiego Parku Narodowego" Ekonomia i Środowisko 2(36):116-128.
 • Kiuila, O. i A. Markandya. (2009), "Can Transition Economies Implement a Carbon Tax and Hope for a Double Dividend? The Case of Estonia" Applied Economics Letters 16(7):705-709.
 • Kukla-Gryz, A. (2009), "Economic Growth, International Trade and Air Pollution: A Decomposition Analysis" Ecological Economics 68(5):1329-1339.
 • Markowska, A. (2009), "Resource Productivity, Competitiveness and Environmental Policies" CE Delft.
 • Meyerhoff, J., A. Bartczak i U. Liebe. (2009), "Identifying Various Types of Protesters in Contingent Valuation Using Latent Class Analysis" Working Paper on Management in Environmental Planning,Technische Universität Berlin 27:1-21.
 • Miłaszewski, R. i J. Śleszyński. (2009), "Capital Outlays on Water Pollution Control In Poland" w: Asset Management of Medium and Small Wastewater Utilities, red. V. A. Tsihrintzis i K. P. Tsagarakis, Laboratory of Ecological Engineering and Technology, Department of Environmental Engineering, Democritus University of Thrace, Xanthi, 99-106.
 • Riera, P., K. E. McConnell, M. Giergiczny i P. A. Mahieu. (2009), "Applying the Travel Cost Method to Fifty One Minorca Beaches. Some Policy Results" w: International Handbook on Non-Marketed Environmental Valuation, red. J. Bennett, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Śleszyński, J. (2009), "Trwały i Zrównoważony Rozwój Gospodarstwa Rolnego" w: Ekologiczne Problemy Zrównoważonego Rozwoju, red. D. Kiełczewski i B. Dobrzańska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, 223-237.
 • Śleszyński, J. (2009), "The Sustainable Economic Welfare" w: Environmental Accounting – Sustainable Development Indicators, Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, Usti nad Labem, 1-12.
 • Śleszyński, J. (2009), "Ecological Footprint as a Sustainability Indicator" w: Civilizational Competences and Regional Development in Poland, red. Z. B. Liberda i A. Grochowska, Warsaw University Press, Warszawa, 255-268.
 • Żylicz, T. i M. Czajkowski. (2009), "Sustainability and Co-benefits of Climate Protection" w: Benefits of Environmental Policy, red. K. D. John i D. T. G. Ruebbelke, Routledge, London, 24-35.
 • Bartczak, A., H. Lindhjem, S. Navrud, M. Zandersen i T. Żylicz. (2008), "Valuing Forest Recreation on the National Level in a Transition Economy: The case of Poland" Forest Policy and Economics 10(7-8):467-472.
 • Bartczak, A., H. Lindhjem i A. Stenger. (2008), "Review of Benefis Transfer Studies in the Forest Context" Scandinavian Forest Economics 42:281-310.
 • Baum, R. i J. Śleszyński. (2008), "Teoretyczne Aspekty Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarstw Rolnych" Ekonomia i Środowisko 3:8-24.
 • Czajkowski, M., A. Bartczak, O. Markiewicz i A. Markowska. (2008), "Ile Naprawdę Kosztują Śmieci? Porównanie Kosztów Zewnętrznych Metod Składowania Stałych Odpadów Komunalnych" Ekonomia i Środowisko 32:120-145.
 • Czajkowski, M. i M. Buszko-Briggs. (2008), "Valuing Changes in Forest Biodiversity. The Application of a CE Approach to Białowieża Forest in Poland" w: Development of the Society in the European Union, red. J. Melichar, Prague, 22-31.
 • Czajkowski, M., A. Markowska, M. Zygmunt i T. Żylicz. (2008), "Poland" w: Tourism and Recreation Industries in the Baltic Sea Area. How Are They Affected by the State of the Marine Environment? - An Interview Study, red. L. Hasselström, Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm, 231-333.
 • Giergiczny, M. (2008), "Value of a Statistical Life - Case of Poland" Environmental and Resource Economics 41:209-221.
 • Śleszyński, J. i R. Prochowicz. (2008), "Wskaźnik Trwałego Dobrobytu Ekonomicznego dla Polski w Okresie 1990-2004" w: Rachunki Narodowe. Wybrane Problemy i Przykłady Zastosowań, red. M. Plich, GUS - Uniwersytet Łódzki, Warszawa, 132-150.
 • Żylicz, T. (2008), "Globalne Wyzwania Ekologiczne w Polsce" Przyszłość. Świat-Europa-Polska 2:8-20.
 • Żylicz, T. i M. Czajkowski. (2008), "Ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania wspomagania geotermii środkami finansowymi pochodzącymi z subfunduszu geologicznego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Uniwersytet Warszawski.
 • Żylicz, T., A. Markowska i M. Czajkowski. (2008), "Poland" w: The Economic Value of Ecosystem Services Provided by the Baltic Sea and Skagerrak. Existing Information and Gaps of Knowledge, red. T. Söderqvist i L. Hasselström, Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm, 177-195.
 • Czajkowski, M. (2007), "Jak Podejmować Racjonalne Decyzje Dotyczące Środowiska? Przykłady Aplikacji Badań Wyceny Dóbr Środowiskowych w Polsce" w: Uwarunkowania Rozwoju Społeczno-gospodarczego Polski, red. A. Balcerzak i D. Górecka, Toruń, 209-221.
 • Czajkowski, M. (2007), "Analiza porównawcza kosztów gospodarki stałymi odpadami komunalnymi na podstawie wybranych gmin Polski", na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Uniwersytet Warszawski.
 • Czajkowski, M., O. Kiuila, A. Markowska i T. Żylicz. (2007), "Development of a set of full cost estimates of the use of different energy sources and its comparative assessment in Poland and Hungary ", raport projektu CASES, Uniwersytet Warszawski.
 • Czajkowski, M., O. Markiewicz, A. Markowska, A. Bartczak i T. Żylicz. (2007), "External Costs Related to Waste Disposal. The Case of Gać, Poland", raport projektu METHODEX, Uniwersytet Warszawski.
 • Czajkowski, M., A. Markowska, O. Markiewicz, A. Bartczak, M. Scasny, J. Melichar i H. Skopkova. (2007), "Lake Water Quality Valuation - Benefit Transfer Approach vs. Empirical Evidence" Ekonomia 19:156-193.
 • Kiuila, O. (2007), "Redistribution Effects of International Environmental Agreement’s Implementation by Poland on the Example of Sulphur Protocol" Ekonomia 18:20-35.
 • Kiuila, O. i P. Mieszkowski. (2007), "The Effects of Income, Education and Age on Health" Health Economics 16:781-798.
 • Markiewicz, O., M. Czajkowski, A. Bartczak i A. Markowska. (2007), "Wartość Dodatkowego Roku Przeżycia w Polsce. Wyniki i Wnioski z Badań Wyceny w Kontekście Poprawy Jakości Powietrza" Ekonomia 19:194-208.
 • Śleszyński, J. (2007), "Monitorowanie Realizacji Strategii Trwałego Rozwoju Unii Europejskiej" w: Zarządzanie Rozwojem. Aspekty Społeczne, Ekonomiczne i Ekologiczne, red. B. Piontek i F. Piontek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 341-368.
 • Śleszyński, J. (2007), "Transformacja Finansowania Ochrony Środowiska w Polsce" w: XI Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny. Polska w Europie – Rozwój i Środowisko, ABRYS, Poznań, 37-41.
 • Śleszyński, J. (2007), "Rola Wskaźników Realizacji Trwałego Rozwoju" w: Zrównoważony Rozwój w Teorii Ekonomii i w Praktyce, red. A. Graczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 99-113.
 • Śleszyński, J. (2007), "Wskaźniki Trwałego Rozwoju Unii Europejskiej" w: Zrównoważony Rozwój i Ochrona Środowiska w Gospodarce, red. D. Kiełczewski i B. Dobrzańska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, 11-33.
 • Żylicz, T. (2007), "Trwały Rozwój w Teorii Ekonomii" w: Obszary Badań nad Trwałym i Zrównoważonym Rozwojem, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 135-149.
 • Żylicz, T. (2007), "Wskaźnik Trwałego Rozwoju: Spojrzenie Ekonomisty" w: Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, red. A. Graczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 89-98.
 • Żylicz, T. (2007), "Godność Człowieka a Trwałość Rozwoju Gospodarczego" w: Zarządzanie Rozwojem: Aspekty Społeczne, Ekonomiczne i Ekologiczne, red. B. Piontek i F. Piontek, PWE, Warszawa, 87-101.
 • Żylicz, T. (2007), "Sustainability Indicators: An Economist's View" w: Sustainability Indicators. A Scientific Assessment, red. T. Hak, B. Moldan i A. L. Dahl, Island Press, Washington, DC, 97-105.
 • Żylicz, T. (2007), "Sustainability in Economic Theory" w: Towards the Theory of Sustainable Development, red. B. Poskrobko, Białystok School of Economics, Białystok, 109-122.
 • Żylicz, T., A. Bartczak, K. Berbeka, A. Ciechelska, M. Czajkowski, O. Kiuila, A. Markowska, T. Poskrobko i J. Śleszyński. (2007), "Przegląd i analiza skuteczności obecnie funkcjonującego w Polsce systemu instrumentów ekonomicznych dla ochrony środowiska oraz przedstawienie propozycji zmian, zapewniających realizację celów polityki ekologicznej państwa", na zlecenie Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Uniwersytet Warszawski.
 • Żylicz, T., M. Czajkowski i J. Rak. (2007), "Analiza i ocena wykonania nakładów inwestycyjnych w ochronie środowiska w latach 2003-2006", na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Uniwersytet Warszawski.
 • Żylicz, T., A. Markowska, M. Czajkowski i J. Rak. (2007), "Odrzańska Droga Wodna: potencjał i perspektywy. Analiza ekonomiczna z uwzględnieniem ekologicznych efektów zewnętrznych", na zlecenie WWF, Uniwersytet Warszawski.
 • Bartczak, A. (2006), "Wartość Funkcji Rekreacyjnej Lasów w Polsce" w: Forum Leśne. Człowiek, las, drewno, red. D. Gwiazdowicz, Ornatus, Poznań, 23-41.
 • Bartczak, A. (2006), "Wartość Rekreacyjna Lasów w Polsce" Ekonomia i Środowisko 30:23-41.
 • Bartczak, A., A. Kopańska i J. Rączka. (2006), "Perspective of the Water Sector in Poland. Household Water Demand Analysis" w: Services Governmence and Public Policies. XVI th International Conference of RESER, RESER, Lisbon, 354-370.
 • Czajkowski, M. (2006), "Sagoff Nie Ma Racji: Przyroda Ma Znaczną Wartość Ekonomiczną" Ekonomia i Środowisko 29:29-33.
 • Czajkowski, M. (2006), "Zagadnienia Wartości Istnienia Dóbr Środowiskowych" Ekonomista 2:237-246.
 • Giergiczny, M. (2006), "Wycena Wartości Statystycznego Życia Ludzkiego z Wykorzystaniem Metody Wyborów z Eksperymentami" Ekonomia i Środowisko 2(30):42-56.
 • Giergiczny, M. (2006), "Wycena Wartości Statystycznego Życia Ludzkiego z Wykorzystaniem Metody Wyceny Hedonicznej" Ekonomia i Środowisko 1(26):60-74.
 • Kiuila, O. i G. Peszko. (2006), "Sectoral and macroeconomic impacts of the large combustion plants in Poland: A general equilibrium analysis" Energy Economics 28(3):288-307.
 • Kukla-Gryz, A. (2006), "Use of Structural Equation Modelig to Examine the Relationships Between Growth, Trade and the Environment in Developing Countries" Sustainable Development 15:327-342.
 • Prochowicz, R. i J. Śleszyński. (2006), "Wskaźnik Trwałego Dobrobytu Ekonomicznego" Wiadomości Statystyczne 7/8:56-67.
 • Śleszyński, J. (2006), "Metody wyceny środowiska przyrodniczego" Ekonomia i Środowisko 1:34-49.
 • Śleszyński, J. i O. Kiuila. (2006), "Ecological Reform in the Tax System in Poland" w: The Environment and Sustainable Development in the New Central Europe, red. Z. Bochniarz i G. B. Cohen, Berghahn Books, New York, 1-14.
 • Śleszyński, J. i R. Prochowicz. (2006), "The Index of Sustainable Economic Welfare Revisited for Poland in Transition" Revista Internacional de Sostenibilidad, Tecnologia y Humanismo 1:1-16.
 • Żylicz, T., A. Bartczak, M. Czajkowski, O. Markiewicz i A. Markowska. (2006), "Final Report on the monetary valuation of mortality and morbidity risks from air pollution in Poland", raport projektu NEEDS, Uniwersytet Warszawski.
 • Żylicz, T., A. Bartczak, M. Czajkowski i J. Rak. (2006), "Analiza i Weryfikacja Nakładów Finansowych Planowanych na Lata 2007-2014 Służących Realizacji Celów i Zadań Wynikających z Polityki Ekologicznej Państwa", raport na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Uniwersytet Warszawski.
 • Bartczak, A. (2005), "Społeczny Wymiar Lasów", materiały z konferencji "Społeczny wymiar lasów" organizowanej przez UW i Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych.
 • Bartczak, A., M. Buszko-Briggs i T. Żylicz. (2005), "Wycena Wartości Lasów w Polsce", raport na zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
 • Markowska, A. (2005), "Poziom Cen i Mechanizmy Cenowe w Sektorze Gospodarki Wodno-ściekowej w Państwach OECD i Państwach Kandydujących do UE" w: Dziesięć Lat Transformacji Gospodarki Polskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski.
 • Prochowicz, R. i J. Śleszyński. (2005), "Oszacowanie Wskaźnika Trwałego Dobrobytu Ekonomicznego dla Polski w Latach 1990-2003" w: Rachunek Nakładów na Ochronę Środowiska w Polsce, red. E. Broniewicz, Ekonomia i środowisko, Białystok, 16-30.
 • Śleszyński, J. (2005), "Realizacja Trwałego Rozwoju w Polsce na Przykładzie Ewolucji "Polityki Ekologicznej Państwa"" Ekonomia i Środowisko 2:62-80.
 • Żylicz, T. (2005), "Czy Las Może Być Prywatny?" Aura 2:17-19.
 • Żylicz, T. (2005), "Ekonomiczne Instrumenty Polityki Ekologicznej Wobec Energetyki" w: Zagadnienia Bezpieczeństwa Energetycznego, red. M. Dietrich, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa, 33-46.
 • Żylicz, T. i A. Bartczak. (2005), "Dylematy Rozwoju Transportu w Świetle Strategii Lizbońskiej" Transport Miejski i Regionalny 1:2-8.
 • Czajkowski, M. (2004), "Eksperymentalne Możliwości Badań Nad Nośnikami Wartości Wewnętrznej Dóbr Środowiskowych" Ekonomia 15:172-181.
 • Kiuila, O. (2004), "Badania Wpływu Ekologicznej Reformy Podatkowej na Polską Gospodarkę" w: Ekologiczna Reforma Podatkowa. Wyzwanie Dla Polskiej Polityki Ochrony Środowiska, red. J. Śleszyński, Ekonomia i Środowisko, Białystok, 114-153.
 • Kukla-Gryz, A. (2004), "Weryfikacja Hipotezy o "Środowiskowej Krzywej Kuznetsa" na Przykładzie Emisji Dwutlenku Węgla w Krajach OECD" Ekonomia 13:113-135.
 • Markowska, A. (2004), "Analiza Kosztów i Korzyści" EkoFinanse 11/114:42-48.
 • Rączka, J. (2004), "District Heating in Poland" EMERGO 4(42).
 • Rączka, J. (2004), "Energetyka Polska w Kontekście Polityki Ochrony Środowiska" w: Ekologiczna Reforma Podatkowa. Wyzwanie Dla Polskiej Polityki Ochrony Środowiska, red. J. Śleszyński, Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Śleszyński, J. (2004), Ekologiczna Reforma Podatkowa. Wyzwanie Dla Polskiej Polityki Ochrony Środowiska, Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Żylicz, T. (2004), Ekonomia Środowiska i Zasobów Naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Żylicz, T. i A. Bartczak. (2004), "Trwały Rozwój na Półmetku Strategii Lizbońskiej" w: Biała Księga 2004, red. J. Szomburg, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk, 237-245.
 • Bartczak, A., M. Giergiczny i J. Rączka. (2003), "Analiza Ekonomiczna Wdrażania Planu Konwencji Sztokholmskiej w Polsce".
 • Czajkowski, M. (2003), "Przyczyny Powstawania Dysparytetu WTA-WTP Dla Dóbr Konsumpcyjnych" Ekonomia 11:197-210.
 • Gil, S., J. Rączka, M. Stoczkiewicz i T. Żylicz. (2003), "Zmiany w Systemie Udzielania Pomocy Publicznej na Ochronę Środowiska w Polsce w Świetle Przepisów Prawnych Unii Europejskiej oraz Polskich Nowych Aktów Prawnych w tym Zakresie", raport dla Ministerstwa Środowiska, Uniwersytet Warszawski.
 • Kiuila, O. (2003), "Efekt Dystrybucyjny Realizacji Przez Polskę Międzynarodowego Protokołu Siarkowego" Ekonomia i Środowisko 23(1):125-139.
 • Kiuila, O. (2003), "Economic Repercussion of Sulfur Regulations in Poland" Journal of Policy Modeling 25(4):327-333.
 • Kiuila, O. (2003), "General Equilibrium Modeling of Sulfur Regulations in Poland" International Journal of Environment and Pollution 19(4):390-402.
 • Kiuila, O. i J. Śleszyński. (2003), "Koncepcja Podatków Ekologicznych w Polsce" Ekonomista 3:365-391.
 • Śleszyński, J. (2003), "Expected Effects of the Ecological Tax Reform for the Polish Economy" Ecological Economics 46(1):103-120.
 • Śleszyński, J. i M. Giergiczny. (2003), "Ekologiczna Reforma Podatkowa w Krajach Unii Europejskiej" w: Ekologiczna Reforma Podatkowa, Politechnika Białostocka.
 • Śleszyński, J. i S. Gil. (2003), "An Index of Sustainable Economic Welfare for Poland" Sustainable Development 11(2):47-55.
 • Śleszyński, J. i O. Kiuila. (2003), "Expected Effects of the Ecological Tax Reform for the Polish Economy" Ecological Economics 46(1):103-120.
 • Żylicz, T. (2003), "Instruments for Water Management at the Drainage Basin Scale" Ecological Economics 47(1):43-51.
 • Żylicz, T. (2003), "Trwały Rozwój" w: Biała Księga 2003, Gdańsk-Warszawa, 94-107.
 • Żylicz, T. (2003), "Koszty i Korzyści Członkowstwa Polski w Unii Europejskiej: Ochrona Środowiska" w: Korzyści i Koszty Członkostwa w Unii Europejskiej. Raport z Badań, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa, 145-155.
 • Żylicz, T. (2003), "The Polluter Pays Principle and the Polish environmental funds system" w: Finance and Natural Environment, red. L. Dziawgo i D. Dziawgo, TNOiK, Toruń, 587-599.
 • Żylicz, T. i K. Berbeka. (2003), "Źrodła Finansowania Krajowego Programu Budowy Oczyszczalni Ścieków Komunalnych", raport dla Instytutu Ochrony Środowiska i Ministerstwa Środowiska.
 • Bartczak, A. (2002), "Wartość Czasu Podróży Prywatnych w Polsce" Ekonomia 7:100-121.
 • Giergiczny, M. i T. Żylicz. (2002), "Konflikty Społeczne na Tle Funkcjonowania Leśnych Kompleksów Promocyjnych", Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej i Instytut Leśnictwa.
 • Jackiewicz, A., J. Żelziński i T. Żylicz. (2002), "Prawdy i Mity o Stopniu i Zbiorniku Wodnym we Włocławku" Gospodarka Wodna 8:326-329.
 • Kiuila, O. (2002), "Koszty Dostosowania Polskiej Gospodarki Do Wymagań Ekologicznych Międzynarodowego Porozumienia Siarkowego" Ekonomista 1:41-60.
 • Kiuila, O. (2002), "Energy Optimization Policy Compliant with Sustainable Development in Polish Economy" Ekonomia 6:151-165.
 • Rączka, J. (2002), "Dlaczego Państwo Reguluje Rynki - Pozytywne Teorie Regulacji" Ekonomista 3:413-424.
 • Śleszyński, J., H. Schütz, M. Welfens i W. Stodulski. (2002), "Sustainable Development through Dematerialization: The Case of Poland" Osteuropa-Wirtschaft 47. Jhg. - NIE WIEM CO Z TYM ZROBIĆ(2).
 • Żylicz, T. (2002), "Rola Nauki w Polityce Trwałego Rozwoju" Ekonomia i Środowisko 2(22):57-71.
 • Żylicz, T. (2002), "Rola Nauki Światowej w Polityce Trwałego Rozwoju" w: Globalizacja Gospodarki a Ochrona Środowiska, red. A. Budnikowski i M. Cygler, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 75-85.
 • Żylicz, T. (2002), "Ekologiczno-ekonomiczne Aspekty Integracji z Unią Europejską" w: Polska w Unii Europejskiej, red. U. Kurczewska, M. Kwiatkowska i K. Sochacka, PISM, Warszawa, 333-345.
 • Borkowska, M., M. Rozwadowska, J. Śleszyński i T. Żylicz. (2001), "Environmental Amenities on the Housing Market in Warsaw. Hedonic Price Method Research" Ekonomia 3:70-82.
 • Kiuila, O. (2001), "General Equilibrium Modeling of the Ecological Tax Reform Implementation in Poland" w: Ecological Tax Reform, red. W. Stodulski, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa, 60-89.
 • Kiuila, O. (2001), "Obliczeniowe Modele Równowagi Ogólnej (CGE)" Ekonomia 4:109-127.
 • Rączka, J. (2001), "Explaining The Performance of Heat Plants in Poland" Energy Economics 4(23):355-370.
 • Rączka, J. (2001), "Ekonomiczne i Polityczne Uwarunkowania Rozwoju Systemów Grzewczo-budowlanych" Gospodarka Paliwami i Energia 5-6:355-370.
 • Żylicz, T. (2001), "Wiara i Nauka a Sprawiedliwość Międzypokoleniowa" w: U Progu Trzeciego Tysiąclecia. Człowiek - Nauka - Wiara, red. A. Białecka i J. J. Jadacki, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, 163-170.
 • Żylicz, T. (2001), "Polityka Trwałego Rozwoju a Efektywność Energetyczna" Energia, Pieniądze i Środowisko Nr specjalny:29-31.
 • Żylicz, T. (2001), "II Polityka Ekologiczna Państwa. Brak Konkretnych Narzędzi" Ekoprofit 6:8-10.
 • Żylicz, T. (2001), "Natura 2000. Economic and Financial Aspects", Warszawa.
 • Bartczak, A., M. Gwiazdowicz, J. Rączka, J. Śleszyński i T. Żylicz. (2000), "Analiza Efektywności Ekonomicznej i Ekologicznej Projektów Dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", raport na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Uniwersytet Warszawski.
 • Kiuila, O. (2000), "Principles of Joint Implementation Mechanism in the Second Sulfur Protocol" w: Global Business & Economics Review, red. D. Kantarelis, Business & Economics Society International, USA, 380-387.
 • Kiuila, O. (2000), "Skutki Realizacji Drugiego Protokołu Siarkowego w Polsce" Ekonomia i Środowisko 17(2):87-99.
 • Kiuila, O. (2000), "Efekty Zewnętrzne w Modelu Równowagi Ogólnej" Ekonomista 6:809-819.
 • Rączka, J. (2000), "Proces Zatwierdzania Taryf Jako Kryterium Oceny Reformy Instytucjonalnej Ciepłownictwa" Gospodarka Narodowa 9:42-55.
 • Rączka, J. (2000), "Regulacja Rynku a Efektywność Techniczna Ciepłowni. Analiza Empiryczna Oparta na Danych Przekrojowych z 1997 r." Ekonomista 1:121-130.
 • Sobolewski, M. i T. Żylicz. (2000), "Reforming Environmental and Energy Policies in the Economic Transition Process" w: Energy and Environment: Multiregulation in Europe, red. P. Jasiński i W. Pfaffenberger, Ashgate, Aldershot, 22-49.
 • Śleszyński, J. (2000), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa.
 • Śleszyński, J. i H. Schütz. (2000), "Macroeconomic Indicator of Sustainable Development: Total Material Requirement (TMR) for Poland" Economic Discussion Papers 54:1-30.
 • Żylicz, T. (2000), "Sprawiedliwość międzypokoleniowa jako podstawa trwałego rozwoju" w: Ekologia a transformacje cywilizacyjne na przełomie wieków, red. S. Zięba i Z. Wróblewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 227-234.
 • Żylicz, T. (2000), "Goals, Principles and Constraints in Environmental Policies" w: Principles of Environmental and Resource Economics. A Guide for Students and Decision-Makers, Second Edition, red. H. Folmer i L. Gabel, Edward Elgar, Aldershot, 204-228.
 • Żylicz, T. (2000), "Wymagania Ekologiczne Integracji z Unią Europejską. Aspekty Ekonomiczne" w: Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia, red. M. Burchard-Dziubińska, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 33-52.
 • Żylicz, T. (2000), Costing Nature in a Transition Economy. Case Studies in Poland, Edward Elgar Publishing, Chelthenham.
 • Żylicz, T. (2000), "Zanieczyszczający Płaci. Teoria a Praktyka w Krajach OECD" EkoFinanse 5:11-16.
 • Żylicz, T. i K. Holzinger. (2000), "Environmental Policy in Poland and the Consequences of Approximation to the European Union" w: Environmental Policy in a European Union of Variable Geometry? The Challenge of the Next Enlargement, red. K. Holzinger i P. Knoepfel, Helbing & Lichtenhahn, Basel, 215-248.
 • Anderson, G. i T. Żylicz. (1999), "The Role of Polish Environmental Funds: Too Generous or Too Restrictive?" Environmental and Development Economics 4:413-448.
 • Markowska, A. i T. Żylicz. (1999), "Costing an International Public Good: The Case of the Baltic Sea" Ecological Economics 30:301-316.
 • Śleszyński, J., M. Sobiecki, J. Spyrka i M. Szczepka-Wojtyrowska. (1999), "Mechanisms for Funding Environmental Protection. Status and Prospects", University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Warszawa.
 • Turner, R. K., S. Georgiou, I.-M. Gren, F. Wulff, S. Barrett, T. Söderqvist, I. J. Bateman, C. Folke, S. Langaas, K.-G. Mäler, T. Żylicz i A. Markowska. (1999), "Managing Nutrient Fluxes and Pollution in the Baltic: an Interdisciplinary Simulation Study" Ecological Economics 30:333-352.
 • Żylicz, T. (1999), "Environmental Policy in Economies in Transition" Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 25 suppl 3:72-80.
 • Żylicz, T. (1999), "Towards Tradability of Pollution Permits in Poland" w: Pollution for Sale. Emissions Trading and Joint Implementation, red. S. Sorrell i J. Skea, Edward Elgar, Cheltenham, 124-138.
 • Żylicz, T. (1999), "Czy Subwencje Ekologiczne Muszą Konkurować z Kredytem Bankowym" Ekoprofit 4(31):19-22.
 • Żylicz, T. (1999), "Obstacles to Implementing Tradable Pollution Permits. The Case of Poland" w: Implementing Domestic Tradable Permits for Environmental Protection, OECD, Paryż, 147-165.
 • Żylicz, T. (1999), "Summary and Conclusions" w: Implementing Domestic Tradable Permits for Environmental Protection, OECD, Paryż, 9-19.
 • Żylicz, T., J. Śleszyński, A. Bartczak, M. Gwiazdowicz i J. Rączka. (1999), "Analiza Ekonomiczna i Ekologiczna Przedsięwzięć Ochronnych i Finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".
 • Peszko, G. i T. Żylicz. (1998), "Environmental Financing in European Economies in Transition" Environmental and Resource Economics 11(3-4):521-538.
 • Rączka, J. i T. Żylicz. (1998), "Instytucje Publiczne i Mechanizmy Oferujące Preferencyjne Dofinansowanie dla Komunalnych Inwestycji Proekologicznych w Polsce", Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej.
 • Śleszyński, J. (1998), "Environmental Protection and Capacity Building in Poland" w: Environmental Policy and the Role of Foreign Assistance in Central and Eastern Europe, red. M. S. Andersen, KPMG, Kopenhaga, 25-44.
 • Śleszyński, J. (1998), "Economic Instruments in Polish Environmental Policy" w: Environmental Protection in Transition. Economic, Legal and Socio-Political Perspectives on Poland, red. J. Clark i D. H. Cole, Ashgate, Aldershot, 30-67.
 • Żylicz, T. (1998), "Environmental Policy in Economies in Transition" w: The International Yearbook of Environmental and Resource Economics 1998-1999: a Survey of Current Issues, red. H. Folmer i T. Tietenberg, Edward Elgar, Cheltenham, 119-152.
 • Söderqvist, T. i A. Markowska. (1997), "Prices Without Markets – how to extend market mechanisms" w: Market, prices and budgets in a sustainable society, Baltic University, Uppsala University.
 • Żylicz, T. (1997), "Economic Values and Policy Implications" w: Science, Ethics, Sustainability: The Responsibility of Science in Attaining Sustainable Development, red. A. Nordgren, Uppsala University, 105-114.
 • Żylicz, T. (1997), "Wartość Środowiska Przyrodniczego" Aura 4:14-17.
 • Anderson, G. i J. Śleszyński. (1996), Ekonomiczna Wycena Środowiska Przyrodniczego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Śleszyński, J. (1996), Innovative Financial Mechanisms for Funding Nature Conservation in Central and Eastern Europe, IUCN, Geneva.
 • Gajda, M., A. Kiełkiewicz, T. Krajewska, A. Szczech i T. Żylicz. (1995), "Odtworzenie i Ochrona Stada Foki Szarej w Zatoce Gdańskiej. Aspekty Ekonomiczne", Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej.
 • Jędrzejewska, A., I. Stańczuk i T. Żylicz. (1995), "Assessing Cost-effectiveness of Investment Projects Co-financed by the Polish National Fund for Environmental Protection", Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej.
 • Laurson, P., A. Melzer i T. Żylicz. (1995), "A Strategy to Enhance Partnerships in Project Financing for Environmental Investments in Central and Eastern Europe", EBRD, Londyn.
 • Tomala, S. i T. Żylicz. (1995), "Park i Ryś w Świetle Opinii Mieszkańców Wsi Puszczańskich" Puszcza Kampinoska 3-4:10-13.
 • Żylicz, T. (1995), "Will New Property Right Regimes in Central and Eastern Europe Serve the Purposes of Nature Conservation?" w: Property Rights in a Social and Ecological Context. Case Studies and Design Applications, red. S. Hanna i M. Munasinghe, The Beijer International Institute of Ecological Economics and The World Bank, Stockholm i Washington DC, 63-74.
 • Żylicz, T. (1995), "Wyzwania Wobec Polityki Ochrony środowiska w Polsce po 5 latach" w: Polityka Ekologiczna w Europie Środkowej i Wschodniej, red. K. Górka, Akademia Ekonomiczna, Kraków, 5-23.
 • Żylicz, T. (1995), "Cost-Effectiveness of Air Pollution Abatement in Poland" Environmental and Resource Economics 5:131-149.
 • Kaczanowski, F., E. Łapińska, J. Spyrka, Z. Szkiruc i T. Żylicz. (1994), "Bilans kosztów i korzyści gminy Piecki związanych z utworzeniem Mazurskiego Parku Narodowego (MPN)", Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej.
 • Żylicz, T. (1994), "In Poland, it's Time for Economics" Environmental Impact Assessment Review:79-94.
 • Żylicz, T. (1994), "Implementing Environmental Policies in Central and Eastern Europe" w: Investing in Natural Capital: the Ecological Economics Approach to Sustainability, red. A. M. Jansson, M. Hammer, C. Folke i R. Costanza, Washington DC, 408-430.
 • Żylicz, T. (1994), "Environmental Policy Reform in Poland" w: Economic Policies for Sustainable Development, red. T. Sterner, Kluwer, Dordrecht, 82-112.
 • Żylicz, T. i Z. Lehoczki. (1994), "Towards Environmental Recovery. The Czech Republic - Hungary - Poland - Slovakia" w: Changes in the Regional Economy in the Period of System Transformation, red. R. Domański i E. Judge, PWN, Warszawa, 91-154.
 • Żylicz, T., I. Bateman, S. Georgiou, A. Markowska, D. Dzięgielewska, K. Turner, A. Graham i I. Langford. (1993), "The Baltic Drainage Basin Project: Contingent Valuation of Eutrophication Damage in the Baltic Sea Region", CSERGE Working Paper GEC 94-03.
 • Śleszyński, J. (1990), "Gospodarowanie Zasobami Środowiska Przyrodniczego. Problem Wielokryterialności Podejmowanych Decyzji" w: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, PWN Warszawa, 1-148.