Oferta

Oferta

Wspieramy polskie i zagraniczne instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe i sektor prywatny przygotowując ekspertyzy, opinie i rekomendacje dotyczące zagadnień ekonomii środowiska. Zobacz co możemy zaoferować Twojej organizacji.

Badania

Badania

Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej jest ośrodkiem naukowo-badawczym z dużym doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych w ramach międzynarodowych, krajowych jak i własnych projektów badawczych. Specjalizujemy się w badaniach dotyczących zjawisk związanych ze środowiskiem przyrodniczym i zasobami naturalnymi oraz ich wpływem na dobrobyt społeczny.

więcej

Ekspertyzy i doradztwo

Ekspertyzy i doradztwo

Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej aktywnie współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym wspierając podejmowanie decyzji poprzez przygotowywanie ekspertyz, opinii i rekomendacji dotyczących zagadnień ekonomii środowiska.

więcej

Szkolenia

Szkolenia

Pracownicy Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej aktywnie angażują się w liczne przedsięwzięcia mające na celu popularyzację wiedzy z zakresu ekonomii środowiska i jej praktycznego wykorzystania. Naszym celem jest popularyzacja wykorzystania narzędzi ekonomicznych w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych, mającego na celu maksymalizację dobrobytu społecznego.

więcej

Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna

Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej jest instytucją funkcjonującą w ramach Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, jednej z najlepszych uczelni w Europie Środkowej i Wschodniej. W ramach zajęć dydaktycznych na WNE UW pracownicy WOEE oferują wykłady i konwersatoria dotyczące ekonomii środowiska i zasobów naturalnych.

więcej