dr hab. Michał Brzeziński

Michał Brzeziński jest profesorem uczelni na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia z historii ekonomii, ekonomii politycznej oraz ekonomii nierówności i ubóstwa. Jego zainteresowania badawcze dotyczą rozkładu dochodów i majątku, nierówności ekonomicznych oraz ubóstwa, ekonomii szczęścia, ekonomii politycznej demokracji i populizmu oraz wpływu nierówności na emisję gazów cieplarnianych. Opublikował kilkadziesiąt artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych.