Badania

Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej jest ośrodkiem naukowo-badawczym z dużym doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych w ramach międzynarodowych, krajowych jak i własnych projektów badawczych. Specjalizujemy się w badaniach dotyczących zjawisk związanych ze środowiskiem przyrodniczym i zasobami naturalnymi oraz ich wpływem na dobrobyt społeczny.

Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej jest ośrodkiem naukowo-badawczym z dużym doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych w ramach międzynarodowych, krajowych jak i własnych projektów badawczych. Specja