Prace doktorskie

  • Olimpia Markiewicz, "Analiza opłacalności programów ochrony zdrowia na podstawie wyceny statystycznego życia w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2009.
  • Mikołaj Czajkowski, "Nośniki Wartości Dóbr Środowiskowych", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2008.
  • Anna Kukla-Gryz, "Wzrost gospodarczy a środowisko. Weryfikacja hipotezy o Środowiskowej Krzywej Kuznetsa", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2007.
  • Marek Giergiczny, "Zastosowanie metody wyborów z eksperymentem do badania wartości statystycznego życia ludzkiego", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2006.
  • Agnieszka Markowska, "Koszty i korzyści wdrożenia w Polsce Dyrektywy 91/271 EWG w sprawie oczyszczania i ścieków komunalnych", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2004.
  • Anna Bartczak, "Koszty zewnętrzne transportu drogowego. Problem optymalnych stawek opłat za korzystanie z autostrad w Polsce", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2002.
  • Jan Rączka, "Polityka państwa w latach dziewięćdziesiątych w zakresie wytwarzania i konsumpcji ciepła", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2001.
  • Olga Kiuila, "Badanie kosztów dostosowania polskiej gospodarki do II Protokołu Siarkowego. Model równowagi ogólnej", promotor prof. dr hab. Tomasz Żylicz, 2000.