Historia

Uniwersytet Warszawski (UW), jedna z najlepszych uczelni w Europie środkowo-wschodniej, jest zaangażowany w badania naukowe z dziedziny ekonomii przynajmniej od roku 1953, kiedy to ustanowiony został Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE); wcześniej ekonomia rozwijana była na Wydziale Prawa. Obecnie WNE jest wiodącym ekonomicznym ośrodkiem naukowym w Polsce, uznanym zarówno z powodu osiągnięć naukowych jak i najlepszego poziomu kształcenia.

Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej (WOEE) założony został na WNE w roku 1993. Inicjatywa ta była zainspirowana uzyskaniem przez prof. dr. hab. Tomasza Żylicza nagrody Pew Scholar Award in Conservation and Environment. Wkrótce WOEE zaangażował się w liczne działania lokalne, takie jak programy reintrodukcji rysia w Kampinowskim Parku Narodowym i foki szarej w Morzu Bałtyckim czy utworzenie Mazurskiego Parku Narodowego, jak i naukowe przedsięwzięcia międzynarodowe, na przykład Baltic Drainage Basin Project, projekt międzynarodowy, w ramach którego po raz pierwszy zastosowano metody wyceny nierynkowej w tej części Europy. Rozwijana była także działalność edukacyjna, zarówno poprzez zwiększanie liczby zajęć oferowanych studentom UW, organizowanie kursów i szkoleń, jak i uruchomienie, wraz z Instytutem Rozwoju Międzynarodowego Harvarda, studium podyplomowego dotyczącego ekonomicznych podstaw polityki ochrony środowiska.

Obecnie WOEE uczestniczy w licznych międzynarodowych i krajowych projektach badawczych z zakresu ekonomii środowiska. Współpracujemy z wieloma ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą. Wyniki naszych badań były publikowane w najlepszych czasopismach naukowych. Wspieramy polskie i zagraniczne instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe i sektor prywatny przygotowując ekspertyzy, opinie i rekomendacje dotyczące zagadnień ekonomii środowiska. W ramach zajęć dydaktycznych na WNE UW oferujemy liczne wykłady, konwersatoria i seminaria dotyczące ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Nasi pracownicy to wysokiej klasy specjaliści, którzy dzięki zaangażowaniu w badania naukowe i ich praktyczne wykorzystanie przekazują studentom najbardziej aktualną wiedzę i informacje z pierwszej ręki o jej zastosowaniach. Aktywnie angażujemy się w liczne przedsięwzięcia mające na celu popularyzację wiedzy z zakresu ekonomii środowiska i jej praktycznego wykorzystania oraz w debaty publiczne.