Proponowane wykłady

 • Environmental and Resource Economics
 • International Environmental Cooperation
 • Advanced Microecomonics
 • Seminarium magisterskie z zakresu ekonomii ochrony środowiska
 • Programowanie matematyczne i teoria gier
 • Ekonomia przedsiębiorstwa
 • Mikroekonomia
 • Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych
 • Międzynarodowa współpraca ekologiczna
 • Modelowanie ekologiczno-ekonomiczne
 • Równania różniczkowe i różnicowe
 • Ekonomiczne problemy polityki ochrony środowiska
 • Strategia trwałego rozwoju
 • Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
 • Sustainable development and its indicators
 • Modele wspomagające podejmowanie decyzji
 • Zaawansowane modele optymalizacji decyzji
 • Metody wyceny dóbr nierynkowych
 • Międzynarodowe problemy ochrony środowiska w analizie ekonomicznej
 • Partnerstwo prywatno-publiczne
 • Ekonomiczne Podstawy Ochrony Środowiska
 • Poker Texas Hold 'em - Aplikacje Strategii i Analizy Otoczenia Konkurencyjnego
 • Ekonometria
 • Organizacja rynku
 • Teoria gier
 • Analiza kosztów i korzyści
 • Intermediate Microeconomics
 • Advanced Microeconomics
 • Computable General Equilibrium Modelling
 • Generalized Algebraic Modeling System (GAMS)
 • Mathematical Programming System for General Equilibrium analysis (MPSGE)
 • Principles of Macroeconomics
 • Trade and the the Environment