Ministerstwo Środowiska Departament Polityki Ekologicznej

Marek Haliniak

Radca Generalny w DPE,
Wicedyrektor DPE w latach 1994 – 1998
Dyrektor generalny Ministerstwa Środowiska w latach 1998 – 2001
„Z Warszawskim Ośrodkiem Ekonomii Ekologicznej (WOEE) na Uniwersytecie Warszawskim współpraca zawsze się układała dobrze i otrzymywaliśmy bardzo profesjonalne rady i opinie wykorzystywane w bieżących pracach Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa. Także jakość większych prac badawczych i ekspertyz była zawsze bardzo wysoka.”

Ministerstwo Gospodarki, Departament Konkurencyjności Gospodarki Zespół Trwałego, Zrównoważonego Rozwoju

Anna Nosal

główny specjalista

"Ministerstwo Gospodarki, Departament Konkurencyjności Gospodarki pozytywnie ocenia współpracę z przedstawicielami Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Opinie i przygotowane ekspertyzy w zakresie działań dotyczących ochrony środowiska były cennym wkładem do opracowanych w naszym resorcie dokumentów, w szczególności do „Strategii zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju”, przyjętej przez Rząd w 2003 roku."

ESESIZN - Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Oddział Polski

Leszek Preisner

Prezes

„Od początku istnienia WOEE, zarówno profil jak i rezultaty działalności Ośrodka są wysoko oceniane przez ESESiZN - OP, tym bardziej że najaktywniejsi pracownicy WOEE są również aktywnymi członkami Stowarzyszenia. Na szczególne podkreślenie zasługuje inspirująca rola i wielkie zaangażowanie prof. Tomasza Żylicza zarówno w stworzenie WOEE, jak i Stowarzyszenia.”

Polskie Forum Strategii Lizbońskiej

Jan Szomburg

Dyrektor Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

"Strategii Lizbońskiej od początku istnienia (2003 r.) systematycznie współpracuje z Warszawskim Ośrodkiem Ekonomii Ekologicznej (WOEE) na Uniwersytecie Warszawskim. Jest to współpraca bardzo efektywna, świadcząca o wysokich kompetencjach merytorycznych, organizacyjnych i etycznych pracowników WOEE. W jej efekcie pojawiły się m.in. : rozdziały w Białych Księgach PFSL: „Liberalizacja i integracja rynków przemysłów sieciowych. Trwały rozwój” (BK 2003) oraz „Trwały rozwój przed półmetkiem Strategii Lizbońskiej” (BK 2004), a także Niebieska Księga rozwoju transportu w świetle Strategii Lizbońskiej”.

Opinie o WOEE

Partnerzy, z którymi współpracowaliśmy, niejednokrotnie mieli możliwość wyrażenia swojej pozytywnej opinii o naszym Ośrodku: