Ekspertyzy i doradztwo

Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej aktywnie współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym wspierając podejmowanie decyzji poprzez przygotowywanie ekspertyz, opinii i rekomendacji dotyczących zagadnień ekonomii środowiska.

Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej aktywnie współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym wspierając podejmowanie decyzji poprzez przygotowywanie ekspertyz, opinii i rekomendacji dotyczących zagadnień ekonomii środowiska. Do naszych klientów należą między innymi: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, parki narodowe, gminy, WWF i wiele innych.

Specjalizujemy się w ekonomicznych zagadnieniach dotyczących środowiska przyrodniczego i zasobów naturalnych oraz ich wpływem na dobrobyt społeczny. Zakres naszych dotychczasowych prac obejmował między innymi:

  • Analizę kosztów i korzyści społecznych projektów inwestycyjnych w sektorach energetycznym, wodno-kanalizacyjnym, transportu, odpadów i innych;
  • Analizę efektywności kosztowej, ekonomicznej i finansowej przedsięwzięć oddziałujących na środowisko;
  • Projektowanie i ocenę efektywności instrumentów ekonomicznych oddziałujących na środowisko;
  • Wycenę skutków środowiskowych zanieczyszczenia powietrza, wody, i innych dóbr środowiskowych.

Bogate doświadczenie naszego zespołu zdobyte między innymi w ramach badań własnych i międzynarodowej współpracy w projektach badawczych zapewnia realizację naszych ekspertyz i doradztwa na najwyższym poziomie, zaś umocowanie WOEE w ramach struktur Uniwersytetu Warszawskiego zapewnia profesjonalne zarządzanie, obsługę finansową i środki, pozwalające na realizację nawet najbardziej ambitnych zleceń.