Case studies

Lista case studies oferowanych przez WOEE:

 1. Jerzy Barglik, "Program Czystej Produkcji: Restrukturyzacja Metalodlewu"
 2. Anna Bartczak, "Czy Petrochemia Płocka może zarobić na ekologii?"
 3. Stanisław Czaja, "Czy Wojewódzki FOSiGW w Wałbrzychu powinien dofinansować budowę obwodnicy w Nowej Rudzie?"
 4. Stanisław Czaja, "Kto skorzysta z przyznania Wrozametowi normy ISO 9001?"
 5. Grzegorz Gorzelak, "Rozwój lokalny: szanse i zagrożenia (na przykładach z USA)"
 6. Ewaryst Hille, "Rynek czy nadzór publiczny. Jak aktywizować zasoby popytowe energii?"
 7. Olga Kiuiła, "Drugi Protokół Siarkowy"
 8. Olga Kiuiła, "Holenderski program VOC 2000"
 9. Olga Kiuiła, "Siła obcego kapitału"
 10. Grzegorz Peszko, "Redukcja niskiej emisji przez rozbudowę miejskiego systemu ciepłowniczego w Smrodkowie oraz likwidację lokalnych kotłowni węglowych"
 11. Jan Rączka, "Spalać śmiecie? Tak, tylko jakie i gdzie?"
 12. Jan Rączka, "Wielkie złomowanie"
 13. Jan Rączka i Grzegorz Peszko, "Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Przykład planowanego podatku węglowego"
 14. Joanna Spyrka, "Mazurski Park Narodowy: komu koszty, komu korzyści?"
 15. Jerzy Sleszynski, "Ekologiczne zasady gospodarowania w lasach"
 16. Tomasz Żylicz, "Czy warto przywrócić Bałtyk do życia?"
 17. Tomasz Żylicz, "Na ryby!"
 18. Tomasz Żylicz, "Projekt Chorzowski"