Działalność dydaktyczna

Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej jest instytucją funkcjonującą w ramach Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, jednej z najlepszych uczelni w Europie Środkowej i Wschodniej. W ramach zajęć dydaktycznych na WNE UW pracownicy WOEE oferują wykłady i konwersatoria dotyczące ekonomii środowiska i zasobów naturalnych.

Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej jest instytucją funkcjonującą w ramach Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, jednej z najlepszych uczelni w Europie Środkowej i Wschodniej. W ramach zajęć dydaktycznych na WNE UW pracownicy WOEE oferują wykłady i konwersatoria dotyczące ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Prowadzimy seminaria licencjackie oraz magisterskie; istnieje także możliwość otwarcia przewodu doktorskiego. Z naszych zajęć korzystają nie tylko studenci ekonomii, ale także innych kierunków, między innymi Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska. Pracownicy WOEE to wysokiej klasy specjaliści, którzy dzięki zaangażowaniu w badania naukowe i ich praktyczne wykorzystanie przekazują studentom najbardziej aktualną wiedzę i informacje z pierwszej ręki o jej praktycznych aplikacjach. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim